Fitness cursus aanbod


Volgende Fitness lezingen kunnen op aanvraag georganiseerd worden:

 • Fitness Training voor honden, waarom-wat-hoe?
 • Warming up/cooling down, do's and don'ts
Volgende Fitness cursussen kunnen gevolgd worden:

 • Fitness Training - Basis
 • Fitness Training - Correct gebruik van Balanstoestellen
 • Fitness Training- Opstellen van Conditieprogramma's
 • Fitness4Fun
 • Functional Paw Pods Fun

Click op de titels voor meer informatie over de cursussen en lezingen:

 • Fitness Training voor honden, waarom-wat-hoe?

  Tijdens deze interactieve uiteenzetting zal duidelijk worden dat conditie training meer inhoudt dan een dagelijkse wandeling, fiets- of looptocht. Er zal verduidelijkt worden waarom Fitness training zorgvuldig moet opgebouwd worden en ingepland moet worden tussen alle andere activiteiten.
  Het is geen activiteit die onbezonnen aangepakt mag worden. Een basis kennis anatomie, fysiologie en bewegingsleer is verreist om op een verantwoorde manier aan balans, kracht, flexibiliteit en lichaamsbewustzijn te werken. Dat wil niet zeggen dat iedereen die zich wil toeleggen op conditieverbetering van zijn hond zich moet verdiepen in die materie maar het belang van begeleiding en of opvolging door een trainer/coach wordt wel duidelijk.

  Tijdens deze interactieve uiteenzetting komen volgende onderwerpen aan bod:

  • Waarom Fitness training voor honden?
  • Wat doet Fitness training met het lichaam?
  • Wat is crosstraining/functional training?
  • Wat is het doel van de individuele aspecten van Fitness training, zoals body awareness, balans en krachttraining?
  • Wat is het belang van de juist lichaamshouding tijdens de Fitness training.
  • Hoe brengen we Fitness voor honden in praktijk?
  • Hoe komen we tot een goed uitgebalanceerd trainingsprogramma?

  We zullen zien hoe fitness training past in de training van de sporthond. We zullen ontdekken dat Fitness training een plaats heeft in het leven van elke hond, van pup tot senior, als deel van de training van een sporthond maar ook als gezonde hobby op zich.

  Nalu zal natuurlijk aanwezig zijn om fitness in praktijk te demonstreren.
 • Warming up/cooling down, do’s and don’ts
  Deze boeiende, interactieve, uiteenzetting met demo’s, richt zich vooral tot mensen die op een verantwoorde manier willen sporten met hun hond.

  • Wat is het doel van Warming Up/Cooling Down?
  • Wanneer is het beste moment voor Warming Up/Cooling Down?
  • Wat houdt een goede Warming Up/Cooling Down routine in?
  • Hoe lang moet een goede Warming Up/Cooling down duren?
  • Welke oefeningen horen thuis in een Warming Up/Cooling Down routine, welke juist niet?

  Deze en al uw andere vragen rond Warming Up/Cooling Down van sporthonden zullen tijdens de interactieve uiteenzetting beantwoord worden.

  En natuurlijk zal Nalu erbij zijn om de oefeningen te demonstreren!
 • Fitness Training - Basis
  Fitness Training is een gezonde bezigheid voor iedere hond. We gaan iets dieper in op het belang van Fitness training in het trainingsprogramma van de sporthond maar Fitness training kan een hobby op zich worden. Deze training kan een plaats hebben in het leven van elke hond. Van pup tot senior. De oudere hond heeft minstens even veel baat bij fitness training dan een jonge hond. Het behoud van spierkracht en gewrichtsbeweeglijkheid kan de levenskwaliteit van de oudere hond danig verbeteren en het leven verlengen.

  Van de moderne sporthond wordt een uitzonderlijk atletisch vermogen verwacht. Atleten zijn gebaat bij cross training. Cross training draagt bij tot
  prestatieverbetering en blessurepreventie. Cross training wil zeggen dat er naast de sport specifieke training ook aandacht besteed wordt aan andere vormen van training, oa Fitness training.

  Conditie of Fitness training steunt op verschillende pijlers, oa kracht, flexibiliteit, algemene conditie en lichaamsbewustzijn (proprioceptie en coördinatie). Het is belangrijk om tijdens de training al deze aspecten in de juiste verhouding aan bod te laten komen.
  Tijdens deze cursus gaan we de hond bewegingen aanleren waarbij hij/zij zijn/haar lichaam optimaal gebruikt. Optimaal wil zeggen dat de beweging vertrekt vanuit het sterkste deel van het lichaam (de “core”). Bij een juist gebruik van het lichaam wordt spiersterkte optimaal gebruikt en opgebouwd. Dit resulteert in een maximale krachtontwikkeling. Het lichaam wordt beter voorbereid op uitvoeringen van de sport specifieke taken met als resultaat krachtigere en vloeiendere uitvoering van die taken én verminderde kans op blessures.
  Door training van het lichaamsbewustzijn gaat de hond zijn lichaam beter en bewuster gebruiken. Hij/zij gaat betere, snellere reflexen ontwikkelen. Betere reflexen dragen bij tot een lagere blessuregevoeligheid.

  In
  4 lessen leren we de basis bewegingen aan die we nodig hebben om te starten met een goed uitgebalanceerde conditie training.
  Tijdens deze foundation lessen gaan we de honden ook al laten wennen aan balanstoestellen en gaan we leren om een juiste houding op de toestellen te herkennen en te verkrijgen.
  Tijdens de lessen zullen theorie en praktijk afgewisseld worden.

  Het aanleren van de basisbewegingen vraagt om echte “hondentraining”. De trainingstechnieken die we gaan gebruiken zijn beloningsgericht en “hands off”. Deelnemers gaan sterk aangemoedigd worden om zich de techniek van het shapen eigen te maken. Het gebruik van een clicker is geen must maar zal wel aangemoedigd worden.

  Doelgroep: mensen die op een verantwoorde manier actief aan de slag willen met conditie training en die voldoende gemotiveerd zijn om thuis verder te trainen. Iedereen die conditie training wil inbouwen in het trainingsschema van de hondenatleet maar ook mensen die op zoek zijn naar een gezonde bezigheid voor de gezelschapshond. Mensen die aan de slag willen met shapen en andere beloningsgerichte trainingstechnieken alsook meer ervaren trainers die hun training skills willen uitdiepen.
  De training staat open voor gezonde honden van zo goed als alle leeftijden. Pups kunnen de basis technieken al aanleren. We zullen wel steeds de vermoeidheidsgrens in het oog houden. Voor de oudere honden kan deze cursus te zwaar zijn. Bij twijfel zal ik de basis conditie van de hond evalueren en beslissen of de hond al dan niet kan deelnemen. Honden die hersteld zijn van een blessure en terug opgetraind moeten worden om fit te raken voor de sport zijn welkom mits een verslagje van de dierenarts of fysiotherapeut.

  Duur van een les: 75 minuten
 • Fitness Training - Correct gebruik van Balanstoestellen
  Deze cursus is een vervolg op de “Fitness Training – Basis" cursus.

  In
  4 lessen gaan we de aangeleerde bewegingen in praktijk gebruiken om doelgericht kracht, flexibiliteit en lichaamsbewustzijn te trainen. We gaan leren hoe we de toestellen op een correcte manier gebruiken en combineren. Het belang van een juiste houding en hoe we die kunnen verkrijgen gaat aangeleerd worden. We gaan per oefening leren herkennen op welk lichaamsdeel/spiergroep de focus ligt.
  Tijdens de lessen zullen theorie en praktijk afgewisseld worden.

  Doelgroep: mensen die op een verantwoorde manier actief aan de slag willen met conditie training en voldoende gemotiveerd zijn om thuis verder te trainen. Enkel voor honden die de “Fitness4Sport – Basis” gevolgd hebben en de basis bewegingen goed onder de knie hebben. De training kan gericht zijn op de specifieke conditie training van een sporthond maar ook op algemene conditie training van de gezelschapshond.

  De training staat open voor gezonde honden van zo goed als alle leeftijden. Pups kunnen deelnemen maar de praktijk training zal ingekort worden. We zullen leren waar extra op gelet moet worden tijdens de training van jonge honden. Voor de oudere honden kan deze cursus te zwaar zijn. Bij twijfel zal ik de basis conditie van de hond evalueren en beslissen of de hond al dan niet kan deelnemen. Honden die hersteld zijn van een blessure en terug opgetraind moeten worden om fit te raken voor de sport zijn welkom mits een verslagje van de dierenarts of fysiotherapeut.

  Duur van een les: 75 minuten
 • Fitness Training - Opstellen van Conditieprogramma's
  Deze cursus is een vervolg op de “Fitness Training – Correct gebruik van balanstoestellen”.

  Aan de hand van de aangeleerde oefeningen in de vorige cursus gaan we in
  4 lessen leren hoe we uitgebalanceerde conditie training programma’s kunnen samenstellen. Duur van de training, aantal repetities zijn onderwerpen die naast vele andere aan bod zullen komen. Iedere deelnemer zal zijn eigen doel kunnen aanbrengen en samen gaan we op zoek naar een trainingsschema specifiek gericht op dat doel.
  Tijdens de lessen zullen theorie en praktijk afgewisseld worden.

  Doelgroep: mensen die op een verantwoorde manier actief aan de slag willen met conditie training en voldoende gemotiveerd zijn om thuis verder te trainen. Enkel voor honden die de “Fitness4Sport – Correct gebruik van balanstoestellen” gevolgd hebben. De training kan gericht zijn op de specifieke conditie training van een sporthond maar ook op algemene conditie training van de gezelschapshond.

  De training staat open voor gezonde honden van zo goed als alle leeftijden. Jonge kunnen deelnemen maar de praktijk training zal ingekort worden. We zullen leren waar extra op gelet moet worden tijdens de training van jonge honden. Voor de oudere honden kan deze cursus te zwaar zijn. Bij twijfel zal ik de basis conditie van de hond evalueren en beslissen of de hond al dan niet kan deelnemen. Honden die hersteld zijn van een blessure en terug opgetraind moeten worden om fit te raken voor de sport zijn welkom mits een verslagje van de dierenarts of fysiotherapeut.

  Duur van een les: 75 minuten
 • Fitness4Fun
  Tijdens de Fitness4Fun lessen gaan we de honden basis oefeningen aanleren om op een verantwoorde manier balans, lichaamsbewustzijn en coördinatie oefeningen uit te voeren. Iedere les wordt afgesloten met een Fun “parcourtje” waarin zowel het aspect balans, lichaamsbewustzijn als coördinatie aan bod komt.

  We gaan 100% beloningsgericht en “hands off” tewerk. Het begrip
  “shapen” wordt geïntroduceerd, deelnemers kunnen zelf beslissen in hoeverre ze hun training skills willen aanscherpen.

  De lessen bestaan enkel uit een praktijk deel. Mensen die na het volgen van deze lessen meer kennis willen vergaren rond hondentraining en conditie training kunnen later eventueel een Fitness - Basis cursus volgen.

  Doelgroep: mensen die een leuke bezigheid zoeken voor hun hond. Een bezigheid die zowel een fysieke als mentale uitdaging geeft. Iedereen die eens wilt “aanvoelen” wat Fitness training inhoudt. Thuis trainen zal de vooruitgang natuurlijk bevorderen maar is geen must.
  De training staat open voor gezonde honden van zo goed als alle leeftijden. Pups kunnen deelnemen maar de training zal ingekort worden. We zullen leren waar extra op gelet moet worden tijdens de training van jonge honden. Voor de oudere honden kunnen deze lessen te zwaar zijn. Bij twijfel zal ik de conditie van de hond evalueren en beslissen of de hond al dan niet kan deelnemen.

  Duur van een les: 45 minuten
 • Functional Paw Pods Fun
  Het FitPAWS Paw Pods setje bestaat uit 4 “balans egeltjes”. Deze egeltjes zijn ideaal om een variatie aan balans, coördinatie en lichaamsbewustzijn oefeningen te trainen. De oefeningen gaan een spier en peesversterkend effect hebben en kunnen bijdragen tot een groter bewegings bereik van de gewrichten. De Paw Pods training geeft aan de hond ook een mentale uitdaging en is ideaal om uw trainers skills aan te scherpen. Een positief neveneffect van de intense training is dikwijks een beter team gevoel tussen hond en eigenaar. De eigenaar leert de hond beter lezen en andersom. Paw Pod training is ideaal voor Fitness training in een kleine ruimte.

  In
  4 lessen gaan we de basis bewegingen leren om uiteindelijk tot verschillende oefeningen met de Paw Pods te komen. Basis bewegingen zijn onder andere, voorpoot target, achterpoot target (naar voor en naar achter), neus target, achteruitlopen, verzamelen.
  Het aanleren van de oefeningen vraagt om echte “hondentraining”. De belangrijkste trainingstechniek die we gaan gebruiken is het “
  shapen”. Het gebruik van een clicker is sterk aangeraden maar het gebruik van een “marker” woordje kan ook.
  De lessen bestaan voor het grootste deel uit praktijk maar tijdens iedere les zal er ook een deeltje theorie over het shapen aangestipt worden.

  Doelgroep: iedereen die actief aan de slag wilt met Fitness training met een beperkt setje toestellen. Iedereen die de kracht van het “shapen” wilt ontdekken of die zijn training skills wilt aanscherpen. Mensen die voldoende gemotiveerd zijn om thuis verder te trainen.

  De training staat open voor gezonde honden van zo goed als alle leeftijden. Pups kunnen deelnemen maar de praktijk training zal ingekort worden. We zullen leren waar extra op gelet moet worden tijdens de training van jonge honden. Bij oudere honden moet er rekening mee gehouden worden dat het leerproces trager verloopt. De duur van de training zal voor deze honden ook ingekort worden. Honden die hersteld zijn van een blessure en terug opgetraind moeten worden om fit te raken voor de sport zijn welkom mits een verslagje van de dierenarts of fysiotherapeut.

  Duur van een les: 45 minuten

Contact


Rudy Wynants & Inge Dillen
Vendelmansweg 41
2275 Wechelderzande

Tel: 0032(0)486/72.40.12
E-mail: info@Nimble-K9.be
Facebook:
www.facebook/NimbleK9

Fitness agenda


Fitness Training voor honden, waarom-wat-hoe?

Indoor Hondensportcentrum "Lado" - Langdorp

Zaterdag 21 oktober 2017, 10:00 uur

Meer info en inschrijvingen:
Katia.hendrickx@skynet.be

Onze Hondenschool Kapellen

Zaterdag 28 oktober 2017, 10:00 uur

Meer info en inschrijvingen:
erna.cuypers@telenet.be

Fitness Training - Basis

Nimble-K9 - Wechelderzande

Vrijdag 03 november 2017, 19:00
Vrijdag 17 november 2017, 19:00
Vrijdag 01 december 2017, 19:00
Vrijdag 22 december 2017, 19:00


Meer info en inschrijvingen: click hier

Indoor Hondensportcentrum "Lado" - Langdorp

Zaterdag 04 november 2017, 10:00
Zaterdag 18 november 2017, 10:00
Zaterdag 02 december 2017, 10:00
Zaterdag 30 december 2017, 10:00

Meer info en inschrijvingen:
Katia.hendrickx@skynet.be

Onze Hondenschool Kapellen

Zaterdag 25 november 2017, 10:00 + 11:30
Zaterdag 09 december 2017, 10:00 + 11:30
Zaterdag 23 december 2017, 10:00 + 11:30
Zaterdag 06 januari 2018, 10:00 + 11:30

Meer info en inschrijvingen:
erna.cuypers@telenet.be

Het Waterhof - Velm

Datums en informatie volgen nog.
De cursus zal waarschijnlijk op zondag voormiddag gegeven worden.

Een plaatsje reserveren kan reeds:
info@hetwaterhof.com

Fitness4Fun

Indoor Hondensportcentrum "Lado" - Langdorp

Zaterdag 04 november 2017, 11:30
Zaterdag 18 november 2017, 11:30
Zaterdag 02 december 2017, 11:30
Zaterdag 30 december 2017, 11:30

Meer info en inschrijvingen:
Katia.hendrickx@skynet.be

Functional Paw Pod Fun

Haachtse Hondenclub Thor

Datums en informatie volgen nog.
De cursus zal waarschijnlijk op zaterdag namiddag gegeven worden.

Canine Fitness & Body Awareness workshops
15-18 December 2017 with Bobbie Lyons - CCFT, MTI, Cert CF


Stacks Image 82188

We are pleased to announce that we will host several workshops by Bobbie Lyons - CCFT, MTI, Cert CF, 15-18 December 2017
Click here for more information and subscriptions.